100 flyktingfamiljer får nya hem hos Willhem

Behovet av bostäder är stort när flyktingströmmarna från Ukraina når Sverige. För att hjälpa till har Willhem valt att tilldela 100 hyreslägenheter till Migrationsverket och kommunerna.

– Självklart ska vi bistå med det vi kan i den här humanitära krisen, säger Willhems vd Mikael Granath. Vi har bostäder som lämpar sig väl och vi finns dessutom geografiskt representerade på tretton svenska tillväxtorter som kan tänkas ta emot flyktingar. Förutom möjlighet till tak över huvudet ger vi även donationer till det ukrainska folket via UNHCR.

Lägenheterna kommer att förmedlas direkt till kommunerna och Migrationsverket på de orter där Willhem finns. Det är sedan kommunerna och Migrationsverket som avgör hur lägenheterna fördelas vidare. Willhems hyresrätter är av olika karaktär och finns i varierande lägen. Ambitionen är att de aktuella lägenheterna ska vara spridda i beståndet. I tillägg inventeras även lediga kommersiella ytor för att se om de möjligen kan lämpa sig som flyktingboenden.

På lokal nivå inom Willhem pågår även flertalet mindre projekt för att hjälpa folket i Ukraina. Insamlingar av mat och andra förnödenheter i trapphusen är exempel på initiativ där Willhem och hyresgästerna har samarbetat på ett lyckosamt sätt.

– Det är väldigt fint att se hur våra medarbetare och hyresgäster jobbar tillsammans för att hjälpa behövande i Ukraina. Om vi samarbetar kan vi göra väldigt mycket, säger Mikael Granath.