Nyheter/PressRegulatoriskt pressmeddelande -

Willhem erhåller kreditbetyg A- med negativa utsikter av Standard & Poor’s

Den 18 september meddelade kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s att de bekräftar Willhem ABs kreditbetyg A- samtidigt som utsikterna justerats från stabila till negativa.

Läs mer
Regulatoriskt pressmeddelande -

Willhem står stabilt och redovisar ett ökat driftnetto

Willhems delårsrapport för januari-juni 2023 finns nu tillgänglig.

Läs mer
Regulatoriskt pressmeddelande -

Willhem växer i Trollhättan

Willhem utökar nu sitt fastighetsbestånd i Trollhättan genom förvärv av 254 lägenheter. Överenskommet fastighetsvärde är 242 Mkr och säljare är det kommunala bostadsbolaget Eidar. Affären är villkorad av godkännande i kommunfullmäktige.

Läs mer
Regulatoriskt pressmeddelande -

Willhem offentliggör uppdaterat grundprospekt för befintligt MTN-program

Willhem AB (publ) (”Willhem” eller "Bolaget") har uppdaterat grundprospektet för Bolagets befintliga MTN-program med en ram uppgående till 23 miljarder SEK eller motsvarande belopp i euro eller norska kronor. Grundprospektet har godkänts av Finansinspektionen och kommer även att passporteras till Norge.

Läs mer
Regulatoriskt pressmeddelande -

Svagare start på året men fortsatt ökat driftnetto

Willhems delårsrapport för januari-mars 2023 finns nu tillgänglig.

Läs mer