NyheterPressmeddelande -

Stark resultatutveckling och tillväxt under 2017

Willhems delårsrapport januari – september 2017 är nu publicerad.

Läs mer
Pressmeddelande -

Willhem tillträder 179 lägenheter på Hisingen i Göteborg

Willhem tillträder idag tre fastigheter på Hisingen i Göteborg. Det innebär ett tillskott med 179 lägenheter i den västra regionen och möjlighet till en mer samlad förvaltning.

Läs mer
Nyhet -

Trygghetsvandringar i Biskopsgården

I höst och vinter genomförs flera trygghetsvandringar i Biskopsgården. Boende i området bjuds då in för att tycka till om vad som behöver åtgärdas för skapa en tryggare och mer trivsam utemiljö. Initiativtagare är Västra Hisingens stadsdelsförvaltning och flertalet fastighetsägare i området.

Läs mer
Nyhet -

Solceller i Västerås ger smart energi

Willhem fortsätter sin satsning på solceller. På fastigheten Lugnet 2 i Hammarby, Västerås, sitter nu solcellsmoduler fördelade på fem hus som ska producera hållbar el.

Läs mer
Nyhet -

Förbättringsarbete har gett resultat

Varje år mäter vi hur våra hyresgäster trivs och upplever vår service. I årets mätning av Nöjd Kund Index (NKI) ökade serviceindex med tre procentenheter - från 74,0 till 77,0 procent.

Läs mer