Nyheter/PressRegulatoriskt pressmeddelande -

Särskilt bra år för Willhem och stabila framtidsutsikter

Willhems års- och hållbarhetsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig i digital form på willhem.se. Här summeras ett år som varit starkt med ökande driftnetto, stigande fastighetsvärden och nöjdare kunder.

Läs mer
Övrigt pressmeddelande -

Willhem stärker upp teamet inom nyproduktion

Willhem fortsätter sin satsning på nyproduktion och förstärker nu projektorganisationen med Anna-Karin Jeppson som har rekryterats som projektutvecklare.

Läs mer
Nyhet -

Willhems styrelse återtar förslag om utdelning

Styrelsen i Willhem AB (publ) har tagit beslut om att återta utdelningsförslaget om 0,65 kr per aktie som tidigare kommunicerats i bolagets bokslutskommuniké för 2019.

Läs mer
Nyhet -

Willhems åtgärder med anledning av coronaviruset

Vi på Willhem har vidtagit extra försiktighetsåtgärder för våra hyresgästers, partners och medarbetares säkerhet med anledning av coronaviruset, covid-19.

Läs mer
Nyhet -

Sommarjobba hos Willhem

Är du över 16 år och nyfiken på hur det är att jobba inom fastighetsbranschen? Just nu söker vi minibovärdar på 13 orter runt om i Sverige.

Läs mer