Nyheter/PressRegulatoriskt pressmeddelande -

Förändring i Willhems styrelse

Willhem AB (publ) meddelar att Christel Armstrong Darvik har valts in i Willhems styrelse vid årsstämman den 14 maj 2019. Siv Malmgren, medlem som ledamot i Willhems styrelse sedan 2011, har avböjt omval.

Läs mer
Regulatoriskt pressmeddelande -

Stark start på året med god resultatutveckling

Willhems delårsrapport januari – mars 2019 är nu publicerad.

Läs mer
Regulatoriskt pressmeddelande -

Ett starkt 2018 för Willhem

Willhems årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2018 finns nu tillgänglig i digital form på willhem.se. I årsredovisningen summeras ett år som präglats av en stark resultatutveckling och ökad kundnöjdhet.

Läs mer
Regulatoriskt pressmeddelande -

Willhem säljer bostadsfastigheter i Malmö

Willhem har ingått avtal om försäljning av 11 bostadsfastigheter i Malmö till ett överenskommet fastighetsvärde om 900 Mkr. Köpare är Fastighets AB Trianon.

Läs mer
Regulatoriskt pressmeddelande -

Positiv utveckling och stark rating

Willhems bokslutskommuniké för 2018 finns nu tillgänglig på willhem.se.

Läs mer