HFAB säljer 60 lägenheter på Andersberg till Willhem

HFAB säljer två bostadshus på Andersbergsringen 253-271 till Willhem AB. Affären omfattar 60 lägenheter och köpeskillingen uppgår till 30,5 mkr. Willhem AB tillträder husen när fastighetsombildning har genomförts.

- Detta är en bra affär både för hyresgästerna och HFAB. Det innebär att fler aktörer kan vara med och utveckla Andersberg och det stämmer med de intentioner som HFAB:s styrelse har gett bolagets ledning säger Kjell Helgesson, styrelseordförande HFAB.

- Vi upplever att Willhem är en seriös och långsiktig aktör som vill vara med och utveckla Andersberg vidare. Jag vill poängtera att den här affären inte på något sätt påverkar våra ansträngningar att fortsätta utveckla Andersberg, säger Sven Alexandersson, VD på HFAB.

HFAB:s totala fastighetsbestånd på Andersberg omfattar1164 lägenheter med en bostadsyta på 80 285 kvadratmeter. Den aktuella försäljningen avser två hus med adress Andersbergsringen 253-271. De båda husen innehåller vardera 30 lägenheter, med en total bostadsyta på cirka 3762 kvadratmeter.

Willhem AB, som ägs av Första AP-fonden, är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Bolaget äger och förvaltar cirka 16 500 hyreslägenheter i utvalda tillväxtorter i Sverige. I Halmstad äger Willhem AB sedan tidigare 346 lägenheter.

- Vår ambition är att fortsätta växa i Halmstad för att på sikt kunna nå en volym som gör att vi kan etablera en egen organisation på plats, säger Mikael Granath, VD på Willhem AB.