Kraftigt förbättrad service visar färsk kundundersökning

I den årliga kundundersökningen som AktivBo genomför på uppdrag av Willhem visar årets resultat på en kraftig höjning av hur nöjda Willhems hyresgäster är med servicen. Det går också att utläsa en tydlig trend vad gäller boendeområdets attraktivitet. 

Kundenkäten delades ut under våren till drygt 5300 av våra hyresgäster och svarsfrekvensen blev närmare 60 procent. Enkäten innehåller frågor kring boendet och servicen och den del som mäter servicen är en sammanvägning av 75 olika frågor kategoriserade under rubrikerna ”Ta kunden på allvar”, ”Trygghet”, ”Rent & snyggt” och ”Hjälp när det behövs”. Resultatet visar på en höjning av serviceindex för Willhem med 4,5 procent jämfört med föregående år.

- Under de 20 år som AktivBo arbetat med den här typen av undersökningar har vi aldrig sett något liknande vad gäller förbättrat serviceindex i kategorin stora företag, kommenterar AktivBos vd Erik Högberg resultatet. Det är ett fantastiskt resultat.

Martin Kumar, Willhems boserviceutvecklare, ser att det målinriktade arbete som påbörjats på samtliga av Willhems områden har gett resultat:

- Vi ser att hyresgästerna har uppskattat vårt intensiva arbete under året med att öka trivseln och tryggheten på våra områden och att lyssna in vad våra hyresgäster tycker är viktigt, säger Martin Kumar. Det här är bara början på ett långsiktigt arbete, bland annat har vi i dagarna lanserat en ny publik webbplats med fokus på tillgänglighet, service och dialog.