Ny områdeschef till Willhem i Malmö

Stefan Eklöf har anställts som områdeschef i Malmö. Han efterträder Karin Nilsson som efter sin föräldraledighet kommer att gå vidare till nya arbetsuppgifter inom Willhem.

Stefan Eklöf började sin nya tjänst innan sommaren och har tidigare arbetat som drift- och servicechef hos Willhem i Malmö. Han har tidigare erfarenhet som regionchef på Crendo Fastighetsförvaltning i Malmö samt som förvaltningschef på Dagon.

Stefan kommer att fortsätta det arbete som påbörjats med att utveckla service och hyresgästrelationer samt att säkerställa en långsiktig och hållbar förvaltning av Willhems fastigheter i Malmö. I den årliga kundundersökning som Willhem genomför är Malmö det område som uppvisar den största höjningen gällande serviceindex – en höjning med nästan 10 procentenheter jämfört med föregående år.

Kundundersökningen, som genomfördes i våras på Willhems samtliga orter (svarsfrekvens 60 procent), innehåller frågor kring boendet och servicen. Den del som mäter servicen är en sammanvägning av 75 olika frågor kategoriserade under rubrikerna "Ta kunden på allvar", "Trygghet", "Rent & snyggt" och "Hjälp när det behövs". För Willhem som helhet höjdes serviceindex med 4,5 procentenheter jämfört med föregående år.

Enligt AktivBo, som genomfört undersökningen på uppdrag av Willhem, har de under de 20 år som företaget arbetat med den här typen av undersökningar inte upplevt något liknande vad gäller förbättrat serviceindex i kategorin stora företag.