Stark tillväxt för Willhem under 2012

I Willhems årsredovisning för 2012 summeras året som gått, ett år som präglats av stark tillväxt, ökad kundnöjdhet och förbättrat resultat.

Några viktiga händelser under 2012:

  • Antalet hyreslägenheter i beståndet ökade med drygt 5 000 till närmare 16 200 och fastighetsvärdet  ökade med 4 800 Mkr till 12 527 Mkr.
  • Arbetet med ständiga förbättringar av servicen till hyresgästerna resulterade i en markant höjning av serviceindex, från 70,2 procent till 74,7 procent, en höjning som saknar motsvarighet i Aktivbos kundundersökningar.
  • Driftnettot ökade till 418 Mkr, en ökning med 15 procent jämfört med föregående år. Driftnettoförbättringen i jämförbart bestånd var 9 procent.

 
Läs hela Willhems årsredovisning här.