Tillväxt och utveckling under Willhems första tre år

På tre år har bostadsbolaget Willhem gått till att bli ett av de största privata bostadsbolagen i Sverige. Vd Mikael Granath ser inga hinder att bolaget kan växa ytterligare, men utvecklingen framöver kommer framförallt att ske i befintligt fastighetsbestånd, genom Willhemlyftet.

Willhem har haft en stark tillväxttakt under bolagets första tre år. Från knappt 11 200 hyresbostäder till närmare 16 500 är bolaget ett av Sveriges största privata bostadsbolag, på vissa orter som Borås, Karlstad och Linköping till och med den största privata aktören på hyresrättsmarknaden.  

Som en långsiktig ägare har Willhem en långsiktig plan för både fastigheter och bostadsområden. Bolagets uppgraderingskoncept, Willhemlyftet, har tagit fart under 2013 och 2014 är siktet inställt på att öka takten ytterligare. Enskilda lägenheter renoveras till nyskick och eftersom renoveringen sker mellan ut- och inflyttning påverkas inte hyresgästerna samtidigt som en ny produkt kan erbjudas marknaden.

− Willhemlyftet är ett sätt för oss att långsiktigt investera i både våra hus och bostadsområden och lämpar sig särskilt väl för fastigheter byggda under miljonprogrammet, säger Willhems vd Mikael Granath.   


Fakta Willhem

  • Marknader: Borås/Ulricehamn, Göteborg, Halmstad, Jönköping, Karlstad, Västerås, Linköping, Malmö och Stockholm
  • Antal fastigheter: 311
  • Antal lägenheter: ca 16 500
  • Total area: ca 1 200 000 kvm, varav ca 90 procent är bostäder
  • Marknadsvärde: ca 13 mdr