Utökade telefontider för serviceanmälan – nu även i Borås

Som ett led i att öka vår tillgänglighet och servicen till våra hyresgäster, utökas nu även i Borås öppettiderna för serviceanmälan på telefon. Liksom tidigare går det att göra serviceanmälan på willhem.se dygnet runt.

De nya tiderna för serviceanmälan på telefon i Borås gäller från och med den 24 september och är desamma som för övriga områdeskontor som genomfört förändringen, det vill säga måndagar, klockan 07.00 till 19.00 och tisdagar till fredagar, klockan 07.00 till 18.00.

Malmö är det område som var först ut med att införa de utökade öppettiderna för ungefär ett år sedan. Att den ökade tillgängligheten uppskattas av hyresgästerna går tydligt att utläsa ur resultatet av den kundersökning som genomfördes i våras.

- Det är extra tydligt i Malmös fall där serviceindex har ökat med hela 9,3 procentenheter jämfört med föregående år, säger Johan Fogelberg, affärsutvecklingsdirektör.

I början av oktober införs utökade telefontider även i Stockholm och därefter, som sista område, i Karlstad.