Willhem agerar på uppgifter om handel med lägenhetskontrakt i Malmö

Willhem har tagit emot uppgifter om att hyresgäster hos Willhem erbjudits lägenhetskontrakt mot betalning. En polisanmälan har därför gjorts idag.

Mot bakgrund av att Willhem tagit del av information om att hyresgäster fått betala för lägenhetskontrakt görs idag en polisanmälan. I samband med att denna information kommit Willhem till handa har en person i Willhems organisation i Malmö valt att lämna bolaget.

– Vi kommer aldrig tolerera att den här typen av, som vi uppfattar det, kriminell verksamhet, pågår parallellt med vår uthyrningsverksamhet, säger Willhems vd Mikael Granath. Vi har därför överlämnat ärendet till polisen.