Willhem emitterar företagscertifikat

Som ett komplement till bolagets övriga finansiering har Willhem genomfört en första emission under ett nyupprättat program för företagscertifikat.

Willhem har genomfört en första emission under ett nyupprättat program för företagscertifikat. Syftet med certifikatprogrammet är att möjliggöra upplåning via penningmarknaden som ett alternativ till bankupplåning. Det ger Willhem möjlighet att emittera företagscertifikat inom en ram om 1 miljard kronor. Medverkande emissionsinstitut är Handelsbanken Capital Markets, SEB och Danske Bank.

− Willhem har idag en stabil finansiering. Genom certifikatprogrammet tar vi ett steg ut på kapitalmarknaden och breddar bolagets finansieringskällor, säger Willhems vd Mikael Granath.