Willhem erbjuder läxhjälp

I samarbete med ABF erbjuder Willhem gratis läxhjälp för de skolungdomar som är hyresgäster hos Willhem i Skäggetorp, Linköping. 

Skäggetorp i Linköping är ett område där många skolungdomar i dag saknar godkänd grundskoleutbildning. Utbildning leder till sysselsättning och arbete och ger ett tryggare och trivsammare bostadsområde. Därför erbjuder Willhem, i samarbete med ABF, gratis läxhjälp för de skolungdomar som är hyresgäster hos Willhem. Det sker i Willhems lokaler i Skäggetorp, i ABFs regi. Åldern är från årskurs 4 till 3:an på gymnasiet och sker efter skoltid, sex dagar i veckan.

Läxhjälpen är ett komplement till det arbete som i dag görs av skolorna i området. Målsättningen är att fler elever ska bli godkända i grundskolan och på så sätt få ett arbete eller studera vidare. Det är ett led i en tryggare och trivsammare boendemiljö.