Willhem förvärvar hyresrätter i Stockholm

Willhem förvärvar 22 fastigheter innefattande hyresrätter i Stockholm från det kommunalägda bostadsbolaget Familjebostäder. Hyresrätterna ligger i attraktiva områden som Blackeberg, Hässelby strand och Bromma. Genom affären om 1 463 Mkr etablerar sig nu Willhem fullt ut i Stockholmsregionen.

– Vår strategi är att växa på de orter där företaget finns etablerat i dag och samtidigt titta på möjligheter att komma in på nya, attraktiva marknader, säger Willhems vd Mikael Granath. Att förvärva från kommunalägda bolag är mycket intressant för oss och vi tror också att dessa aktörer gillar vår strategi kring långsiktigt ägande och en serviceorienterad organisation.

De 22 fastigheterna om 1 382 lägenheter finns i Blackeberg, Bromma, Hässelby strand, Spånga/Kista och Västerled och omfattar totalt drygt 90 000 kvadratmeter. Byggår är tidigt 1900-tal till 2010.