Willhem AB gör första emission under MTN-program

Willhem AB (publ) genomförde under måndagen den 19 januari den första emissionen under sitt MTN-program. 

Totalt emitterades 2 mdkr. Obligationerna är icke säkerställda och kommer att noteras på Nasdaq OMX.

– Vi är väldigt nöjda med vår första obligationsemission som innebär att vi kan förlänga vår kapitalbindning till attraktiva nivåer, säger Mikael Granath, VD på Willhem AB (publ).

Villkor:

Volym               Typ             Löptid            3M Stibor/mid swap
700 Mkr            FRN             3 år               +32 bp
950 Mkr            FRN             5 år               +49 bp
350 Mkr            FIX              5 år               +49 bp

SEB agerade emissionsinstitut för emissionen. Willhem AB (publ) har rating A- från Standard & Poor’s.

Informationen är sådan som Willhem AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers-marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 januari 2015 klockan 08.00.