Willhem köper fler fastigheter i Halmstad

I linje med Willhems tillväxtstrategi utökar nu bolaget sitt fastighetsbestånd i Halmstad ytterligare, genom avtal om förvärv av en fastighet med 26 studentlägenheter.

Med det ingångna avtalet om förvärv som gjorts med en privat aktör, Kakri AB, utökar Willhem sitt fastighetsbestånd i Halmstad med 26 lägenheter till 346 lägenheter, fördelade på fyra fastigheter. Fastighetsvärdet uppgår till 15 Mkr.

Fastigheten kompletterar Willhems övriga bestånd på orten och affären är ett led i att växa ytterligare i Halmstad och kunna etablera en lokal organisation.