Willhem väljer grön el

Willhem har tecknat avtal med Bergen energi om att köpa så kallad grön el och bidrar på så sätt till utvecklingen av förnybara energikällor och minskade koldioxidutsläpp.

Ett av Willhems övergripande mål är att minska bolagets miljöpåverkan och verka för en hållbar utveckling. Det görs bland annat genom att i så stor utsträckning som möjligt styra energianvändningen och vattenförbrukningen inom fastighetsbeståndet. Willhem har också tecknat avtal med Bergen energi om att endast köpa så kallad grön el. Grön el är ursprungsmärkt och en viss del av varje köpt kilowattimme går tillbaka till elproducenten för investeringar i förnybar energi. På så sätt bidrar Willhem till utvecklingen av förnybara energikällor och minskade koldioxidutsläpp.