Willhem växer rejält i Mälardalen

I linje med Willhems förvärvsstrategi växer nu bolaget i Karlstad, Linköping samt etablerar sig i Västerås. Detta görs genom avtal om förvärv av ytterligare 46 fastigheter innefattande 2 633 hyreslägenheter. Tillsammans med affärer genomförda tidigare under året innefattar nu Willhems portfölj närmare 17 000 lägenheter, vilket är omkring 6 500 fler än vid årets början.

Affären med Akelius och Apartment Bostad innefattar 46 fastigheter, med en total area om cirka 194 000 kvadratmeter. Fastigheterna är till största delen uppförda under 1950- och 60-tal och har ett utmärkt läge på tre av Sveriges tillväxtorter. I Karlstad och Linköping kompletterar de Willhems befintliga bestånd med 1263 respektive 698 lägenheter. Västerås blir en ny ort, med 672 lägenheter. Fastighetsvärdet uppgår till 2,4 mdr. Rådgivare i affären har varit Pangea Property Partners och ABG Sundal Collier.

- Genom affären etablerar vi oss mitt i Mälardalen. Fastigheterna är intressanta och har ett utmärkt läge på respektive ort samt kompletterar befintlig portfölj på ett bra sätt, säger Willhems vd Mikael Granath.

Det samlade värdet på Willhems fastighetsbestånd, inklusive ingångna avtal, uppgår nu till 13,1 mdr, vilket är en ökning med 5,8 mdr sedan årsskiftet.