Willhems årsrapport januari - december 2013

 

 • Intäkterna ökade till 1 200 Mkr (853), en ökning med 41 procent.
 • Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).
 • Driftnettot uppgick till 646 Mkr (418), en ökning med 55 procent. Driftnettoökningen i jämförbart bestånd var cirka 8 procent.
 • Årets orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 218 Mkr (88).
 • Rörelseresultatet uppgick till 820 Mkr (472).
 • Årets orealiserade värdeförändring på finansiella instrument uppgick till 117 Mkr
  (-26).
 • Resultat före skatt uppgick till 503 Mkr (134).
 • Marknadsvärdet på fastigheterna ökade till 13 576 Mkr (12 527).
 • Driftnettot för fjärde kvartalet ökade med 56 procent, till 159 Mkr (102). Ökningen i jämförbart bestånd uppgick till cirka 20 procent.
 • Willhem har under fjärde kvartalet genomfört en emission under ett nyupprättat program för företagscertifikat. Emissionen uppgår totalt till 1 000 Mkr.
 • I Halmstad, Jönköping, Malmö och Stockholm har totalt sju fastigheter med 364 lägenheter förvärvats. Årets förvärvade fastighetsvärde uppgick till 543 Mkr (4 800). 

Kommentar från vd Mikael Granath:

Sammanfattningsvis var 2013 ett positivt år för Willhem. Vi har byggt upp vårt strukturkapital, resultatutvecklingen har varit bra och vi är finansiellt starka. Vi har mycket spännande framför oss – förutsättningarna är goda för att 2014 blir ytterligare ett intressant år för bolagets utveckling.

För fullständig rapport, se pdf.