Arbete och utbildning i fokus för Willhems hållbarhetsarbete

Sommarjobb, läxhjälp och utslusslägenheter för ungdomar är pågående projekt inom ramen för Willhems sociala engagemang. Moving On i Halmstad är ytterligare ett samarbete som ska ge unga råd och hjälp för att komma vidare i yrkeslivet.

Willhem genomför socialt hållbarhetsarbete både tillsammans med andra aktörer och i egen regi. Sedan en tid tillbaka pågår ett lokalt samarbete med projektet Moving On Halmstad, ett EU-projekt som drivs av Halmstad Kommun. Genom projektet ska ungdomar, många boende i Willhems fastigheter, få stöd och råd på sin väg till arbete och utbildning.

− Det här är en jättebra satsning som vi mer än gärna stöttar eftersom vi ser att det bidrar till att skapa trygghet och trivsel i våra bostadsområden, säger Max Petersson Wigby, fastighetschef hos Willhem i Halmstad. Genom samarbetet kan projektet nå ut till unga som bor i våra fastigheter i Andersberg och Linehed, områden där vi vet att behoven är väldigt stora.

Exempel på projekt som Willhem genomför i egen regi är sommarjobb för ungdomar och att anställa miljövärdar som arbetar med att öka kunskapen om sopsortering genom utbildning och information.