Årsstämma Willhem AB (publ)

Vid årsstämman den 25 april 2018 fastställdes årsredovisningen för 2017. 

Den föreslagna utdelningen beslutades och uppgick till 0,50 kr per aktie. Nuvarande styrelse omvaldes. Willhems styrelse består av: ordförande Per-Håkan Westin samt ledamöterna Lena Larsson Daag, Johan Magnusson, Siv Malmgren och Simon de Chateau.