Dags för årets kundundersökning

I dagarna delas kundundersökningen ut till Willhems hyresgäster på samtliga orter. En nyhet för i år är att fler får möjlighet att tycka till genom ett kompletterande utskick.

Kundundersökningen genomförs varje år i samarbete med AktivBo och mäter serviceindex - en sammanvägning av frågor inom områden som “Ta kunden på allvar”, “Trygghet”, “Rent och snyggt” och “Hjälp när det behövs”. Resultatet ligger till grund för att styra och förbättra verksamheten under det kommande året.

Hittills har enkäten delats ut till hälften av hyresgästerna. I år kompletteras den även med en webbenkät och brevutskick till övriga hyresgäster, så att fler får möjlighet att lämna synpunkter på sitt boende.

Resultatet av årets undersökning presenteras efter sommaren.