Ett expansivt år med starkt rörelseresultat för Willhem

Willhems årsredovisning för 2016 finns nu tillgänglig i digital form på willhem.se.
I årsredovisningen summeras ett år som präglats av fortsatt expansion, stark värdetillväxt och utveckling av förvaltningsorganisationen.

Några viktiga händelser under 2016:

  • Koncernens intäkter uppgick till 1 546 Mkr (1 375), vilket innebär en ökning med 12 procent. Driftnettoökningen i jämförbart fastighetsbestånd var knappt 5 procent. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 25 898 Mkr (18 203). Den orealiserade värdeutvecklingen uppgick till 1 566 Mkr, vilket motsvarar en värdeuppgång på 6,4 procent.
  • Som ett led i tillväxtstrategin förvärvades 4 302 lägenheter i Göteborgsområdet, Borås, Skövde, Trollhättan och Karlstad. Vidare tecknades avtal om 352 nyproducerade lägenheter i Karlstad och Linköping, 1 763 lägenheter i Halmstad och Eskilstuna samt 178 nyproducerade hyresrätter under uppförande i Malmö.
  • Under året har två nya affärsområden tillkommit för nyproduktion respektive samhällsfastigheter. Två nyproduktionsprojekt har startats i egen regi med 66 lägenheter i Jönköping och 28 lägenheter i Borås.
  • Upplåningen ökade under året till 17 142 Mkr. Certifikat- och obligationsprogrammen utökades för att kunna öka andelen upplåning på kapitalmarknaden som ett alternativ till banklån. Willhem bibehåller under året det utmärkta ratingbetyget A- från Standard & Poor´s.

En tryckt version av årsredovisningen kommer inom kort att finnas tillgänglig och går att beställa via info@willhem.se eller på telefon: 031-788 70 00.  Läs hela Willhems årsredovisning här.