Fastighetsägare går samman i Skäggetorp

Willhem, Stångåstaden, Lejonfastigheter och Victoria Park har bildat en förening för att tillsammans driva en positiv utveckling i Skäggetorp. Arbetet ska framför allt ha fokus på trygghetsskapande initiativ.

Den nybildade föreningen har fem huvudområden som arbetet ska koncentreras kring. Det är trygghet, boende, arbete, utbildning och fritid. Som hyresvärdar i området har medlemmarna stor kunskap om vad som händer i Skäggetorp och hur man på bästa sätt kan hjälpa till för att skapa ett positivt klimat.

– Vi vill att Skäggetorp ska vara en inspirerande och trygg livsmiljö för hela familjen, säger representanter för föreningen. Som fastighetsägare blir vi starkare och kan göra större skillnad om vi går samman om gemensamma mål för området. Inte minst i frågor som att påverka detaljplaner och att stötta konkreta initiativ där vi kontinuerligt kan följa hur det bidrar till en positiv utveckling. 

Föreningens fokus på ungdomar handlar såväl om arbete som fritid. Fler ungdomar med utbildning och jobb och ökade möjligheter till en meningsfull fritid med ett utbud av aktiviteter för alla. Föreningen kommer även att samarbeta med andra aktörer genom avtal.