Fastighetsägare på Söder ska skapa tryggare stadsdel

Tillsammans med Helsingborgshem tog Willhem initiativet till projektet Fastighetsägare på Söder med ambitionen att skapa en tryggare och mer hemtrevlig stadsdel. Nu är de totalt fem bostadsbolag som har krokat arm.

Det är Willhem, Helsingborgshem, Rikshem, Balder och Newsec som har gått samman för att utveckla stadsdelen Söder i Helsingborg. En aktivitetsplan med trygghetsskapande åtgärder har tagits fram och målet är att samverka med staden och andra aktörer i området.

– Vi samlade alla fastighetsägare och delade med oss av vår vision om Söder, roligt nog ville resterande fastighetsägare också vara med och bidra. Vi alla måste ju hjälpas åt för att kunna förändra en stadsdel, säger Sonja Ståhl fastighetschef.

Skyltprogram, utedammsugare och erfarenhetsutbyte

Bostadsbolagen har tagit fram ett gemensamt skyltprogram och en långsiktig plan för vilka kommersiella aktörer som ska komplettera dagens utbud. Ett annat viktigt fokus är den yttre skötseln.

– Vi har köpt in en gemensam utedammsugare för att hålla gatorna rena. Även personal från våra olika bolag träffas regelbundet för att lära av varandra och byta erfarenheter, säger Sonja Ståhl.

Parallellt med den här satsning pågår projektet Älskade Söder som bland annat har sett till att det nu finns Södervärdar på plats för att få fler människor att bry sig om området och minska nedskräpningen. För att öka tryggheten i området finns det nu även ordningsvakter på plats som patrullerar och besöker verksamheter i stadsdelen.