Fler kundundersökningar på gång

Att utveckla servicen till våra hyresgäster är ett ständigt pågående arbete för oss på Willhem. För att få in ytterligare underlag till förbättringar genomförs under hösten kompletterande webbenkäter på flera orter.

– Service är ett av våra fokusområden där vi löpande behöver vi få in synpunkter från våra hyresgäster för att kunna utveckla oss, säger Karin Nilsson, affärsutvecklare och ansvarig för boservicefrågor på Willhem. 

– Vi vill gärna få in ett ännu bättre underlag till framtida förbättringar som ett komplement till den årliga kundundersökningen som görs. Därför prövar vi nu att ”ta tempen” genom olika webbenkäter som snabbt kan ge oss de svar vi behöver, säger hon.

Aktuellt just nu är en webbaserad undersökning bland nytillkomna hyresgäster i Halmstad, som ska ligga till grund för planeringen under nästkommande år. Malmö och Göteborg är andra orter där återkommande snabbenkäter kommer att göras under hösten.