Förändring i Willhems styrelse

Willhem AB (publ) meddelar att Sophia Mattsson-Linnala har lämnat bolagets styrelse.

Sophia Mattsson-Linnala har utsetts till att bli VD för Rikshem och lämnar därför Willhems styrelse där hon varit ledamot sedan april 2016. Sophia är för närvarande VD på Huge Fastigheter AB.

Willhems styrelse består nu av: Per-Håkan Westin (ordförande), Lena Larsson Daag (ledamot), Johan Magnusson (ledamot), Siv Malmgren (ledamot) och Simon de Chateau (ledamot).