Förändringar i Willhems styrelse

Sophia Mattsson-Linnala och Simon de Chateau föreslås att väljas in i Willhems styrelse i samband med årsstämman den 27 april 2016. Lars Johnsson, idag vice ordförande och medlem i styrelsen sedan 2011, har avböjt omval.

Sophia Mattsson-Linnala är VD på Huge Fastigheter AB och Simon de Chateau är Chief Investment Officer i Alma Property Partners. I övrigt föreslås omval av sittande styrelsemedlemmar: Per-Håkan Westin (ordförande), Lena Larsson Daag, Johan Magnusson och Siv Malmgren.