Förbättringsarbete har gett resultat

Varje år mäter vi hur våra hyresgäster trivs och upplever vår service. I årets mätning av Nöjd Kund Index (NKI) ökade serviceindex med tre procentenheter - från 74,0 till 77,0 procent.

– Vi har arbetat aktivt med handlingsplaner för att förbättra servicen på samtliga av våra orter under året. Nu ser vi resultatet och det känns väldigt roligt, säger Evelina Johnson, kundservicechef på Willhem.

– Vi går framåt inom ett flertal frågeområden och på vissa orter, exempelvis Malmö, har vi höjt oss med flera procentenheter. Det har blivit möjligt tack vare ett strukturerat arbete med åtgärder och förbättringar som våra kunder efterfrågat i tidigare kundundersökningar. Bland annat har vi infört månadsvisa NKI-dagar där all personal på orten träffas för att genomföra förbättringsåtgärder i och runt husen.

Attraktiviteten har ökat

I resultatet, som varierar kraftigt mellan orterna, syns många trender, bland annat att allt fler trivs i sitt bostadsområde och kan tänka sig att rekommendera andra att flytta dit. Kundnöjdheten gällande kontakten med Willhem har ökat, likaså hur underhåll av lägenheten och gemensamma utrymmen sköts. Däremot vill kunderna fortsatt se förbättringar när det gäller bland annat utemiljö, information och hur de kan känna igen våra entreprenörer.

– Vi ser tydligt i resultatet från undersökningen var vi behöver lägga mer kraft och kommer att prioritera åtgärder inom utemiljön framåt, förklarar Evelina Johnsson. En av åtgärderna som planeras är att arbeta ännu bättre med kommunikation före, under och efter i samband med arbeten i fastigheten. Vi kommer också att ta fram ett utemiljökoncept för att kunna hålla rent och snyggt runt våra fastigheter.

Se resultat per ort

Här på hemsidan kan läsa våra nyhetsbrev där vi i det senaste numret presenterar NKI-resultatet för respektive ort. Gå till våra Nyhetsbrev