Förslag på ny detaljplan i Blackeberg ska möjliggöra 70 nya lägenheter

Processen är lång, men ambitionen tydlig. Genom en ny detaljplan ska en gammal garagebyggnad ge plats åt omkring 70 nya bostäder i attraktiva Blackeberg, Stockholm. Idag går förslaget ut på samråd.

Lappmannen4_Willhem.se_1.jpg

I nyproduktionsprocessen är detaljplanens samråd en milstolpe, berättar Maria Lejdebro, projektutvecklare tidiga skeden, som arbetat fram förslaget.

– Genom samrådet offentliggörs projektet och vi tar del av synpunkter från exempelvis våra hyresgäster och närboende, men även myndigheter och politik.

Med förslaget vill Willhem ge fastigheten Lappmannen 4 nytt liv genom att riva ett slitet garagehus till förmån för nya, fina hyresbostäder. Här föreslås nu ett halvslutet bostadskvarter bestående av tre husvolymer på mellan 4-6 våningar och en grönskande innegård. Gestaltningen hämtar inspiration från övriga bebyggelsens karaktärsdrag med jordnära kulörer, putsade fasader och entrédetaljer i trä.

Samråd sker fram till slutet av mars och vi räknar med att den nya planen kommer att antas under 2023.

– Förhoppningen är givetvis att andra ska dela vår uppfattning om att det föreslagna bostadskvarteret blir ett positivt tillskott i Blackeberg, avslutar Maria.

Nyfiken? Här kan du läsa mer om pågående planarbete och ladda ned samrådshandlingen.