Förslag till ny detaljplan i Hässelby strand ska möjliggöra 120 lägenheter

En ny detaljplan för fastigheten Paradsängen 1 i Stockholm är under framtagande. Genom den nya planen möjliggörs 120 nya bostäder ett stenkast från tunnelbanan och Mälaren. Idag går förslaget ut på samråd.

Paradsängen 1 i Stockholm

Processen för att få bygga nya bostäder har pågått länge och i maj 2021 beviljade Stockholms stad Willhem en markanvisning samt ett planbesked. På Aprikosgatan i Hässelby strand vill Willhem bygga två nya hus på 5–6 våningar, men även bygga på en våning på de redan befintliga byggnaderna.

Gestaltningen hämtar inspiration från det gröna området runt Aprikosgatan och de omgivande byggnaderna. Fasaderna är tänkta att kläs i samma sinusfasade plåt som finns på balkongerna på de befintliga byggnaderna.

Paradsängen 1 i Stockholm

Detaljplanen förväntas bli antagen under 2023 och byggstart planeras under 2024. Nyfiken på att läsa mer? Här kan du ta del av hela samrådshandlingen.