Fortsatt stark tillväxt för Willhem under 2017

Willhems årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2017 finns nu tillgänglig i digital form på willhem.se. I årsredovisningen summeras ett år som präglats av en stark resultatutveckling, ökad kundnöjdhet och fortsatt expansion.

Några viktiga händelser under 2017:

  • Koncernens intäkter uppgick till 2 031 Mkr (1 546), vilket innebär en ökning med 31 procent. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 33 397 Mkr (25 898). Den orealiserade värdeutvecklingen uppgick till 1 894 Mkr, vilket motsvarar 5,9 procent. Driftnettot uppgick till 1 191 Mkr (880), en ökning med 35 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 5,3 procent.
  • Totalt 1 945 lägenheter tillträddes i Eskilstuna, Halmstad och Helsingborg. I ytterligare en affär förvärvades 1 138 lägenheter i Helsingborg. I Malmö och Helsingborg har också nyproduktionsprojekt förvärvats innehållande 96 respektive 90 hyreslägenheter.
  • Arbetet med ständiga förbättringar av servicen till hyresgästerna resulterade i en höjning av serviceindex, från 74 till 77 procentenheter, vilket är ett resultat av ett målmedvetet förbättringsarbete.
  • Certifikat- och obligationsprogrammen utökades för att kunna öka andelen upplåning på kapitalmarknaden som ett alternativ till banklån. Obligationsprogrammet kompletterades även för att möjliggöra emissioner i norska kronor. Willhem bibehåller under året det utmärkta ratingbetyget A- från Standard & Poor´s.

En tryckt version av årsredovisningen kommer inom kort att finnas tillgänglig och går att beställa via info@willhem.se eller på telefon: 031-788 70 00. Läs hela Willhems årsredovisning här.