Fortsatt stark utveckling för Willhem under 2014

Willhems årsredovisning för 2014 finns nu tillgänglig på willhem.se. I årsredovisningen summeras ett år som präglats av en positiv utveckling och ett förbättrat resultat.

Några viktiga händelser under 2014:

  • Koncernens intäkter uppgick till 1 277 Mkr, vilket innebär en ökning med 6 procent. Driftnettot ökade till 712 Mkr, en ökning med 10 procent. Driftnettoförbättringen i jämförbart bestånd var 6 procent. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 15 202 Mkr.
  • Willhem erhöll det starka ratingbetyget A- från Standard & Poor´s. Ett MTN-program (Medium Term Note-program) om 5 miljarder upprättades.
  • Som ett led i tillväxtstrategin förvärvades 1 060 lägenheter i Halmstad. Därmed nåddes den förvaltningsvolym som krävs för en långsiktig etablering lokalt, med uthyrning och förvaltning i egen regi.
  • Efterfrågan på Willhemlyftet har ökat och investeringstakten har varit högre än planerat. Totalt har 670 Willhemlyft genomförts under året.

En tryckt version av årsredovisningen kommer inom kort att finnas tillgänglig och går att beställa via info@willhem.se eller på telefon: 031-788 70 00.

Läs hela Willhems årsredovisning här.