Full fart på Entreprenörskollo

Entreprenörskollo är ett läger där ungdomar i åttonde och nionde klass lär sig driva företag, planera och genomföra projekt. Syftet är att skapa framtidstro för unga samt inspirera till ökad företagsamhet.

Kollot pågår den 27 juni till 6 juli och drivs av Bergsjön 2021, som är ett samarbete mellan nio fastighetsägare i Bergsjön.

I år har en grupp högstadieungdomar från nordöstra Göteborg fått i uppdrag av park- och naturförvaltningen att utveckla Bergsjöbadet. Bland annat ska de ta fram designförslag på ett nytt hopptorn. Innan förslaget ska presenteras kommer de att lära sig mer om ekonomi, projektplanering och design med hjälp av studiebesök på företag och workshops med universitetsstudenter.

Med Entreprenörskollot vill arrangörerna öka ungas intresse för entreprenörskap samt sprida en positiv känsla av att ”då jag har gjort, vet jag att jag kan”. 

Läs mer på entreprenorskollo.se och deras Facebooksida