Gåva till Ukraina

Vi är alla berörda av den senaste tidens fruktansvärda händelser i Ukraina. Även om man känner en maktlöshet inför vad som sker kan vi alla bidra. Willhem skänker därför 100 000 kronor till UNHCR:s arbete med nödhjälp till drabbade människor i Ukraina.