Gratis cykelhjälmar till elever på Andersberg

I Halmstad pågår just nu projektet ”Ökad trafiksäkerhet på Andersberg”. En del av projektet har varit att dela ut gratis cykelhjälmar till alla skolbarn på Andersbergsskolan.

Idén föddes i början av året när personalen på Barnavårdscentralen (BVC) observerade att många barn i området cyklade utan hjälm. Efter möten mellan BVC, NTF och Region Halland var alla eniga om att man behövde jobba bredare med trafiksäkerhet.

Förutom utdelning av gratis cykelhjälmar har projektet resulterat i att ämnen som trafiksäkerhet och säker cykling lagts in på skolschemat. Biblioteket har även köpt in böcker om trafiksäkerhet och det kommer att hållas tematräffar samt utbildningar för såväl vuxna som barn.

Som en del i arbetet med att skapa socialt hållbara boendemiljöer är Willhem med och finansierar projektet, tillsammans med Region Halland, stiftelsen Ljungbergska, Skolan mitt i byn samt HFAB.