Willhem etablerar grönt ramverk och avser emittera en första grön obligation

Willhem AB (publ.) (”Willhem”), med A- (stable) rating från Standard & Poor’s samt helägt av Första AP-Fonden, etablerar ett grönt ramverk som därmed gör det möjligt att emittera gröna obligationer under bolagets existerande MTN-program.

Willhem är ett nyskapande bostadsbolag med hyreslägenheter på utvalda tillväxtorter i Sverige såsom Stockholm, Göteborg, Malmö, Borås, Eskilstuna, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Karlstad, Linköping, Skövde, Trollhättan och Västerås. Bolaget har ett fastighetsvärde om 33 323 Mkr och arbetar ständigt med att utveckla nya ideér inom service, fastighetsutveckling, hållbarhet och digitalisering med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Etableringen av ett grönt ramverk är ett led i bolagets finansiella hållbarhetsarbete.

SEB har varit rådgivare vid framtagandet av ramverket för gröna obligationer som granskats av det oberoende klimatforskningsinstitutet Cicero. SEB kommer även att arrangera en investerarpresentation för obligationsinvesterare i Stockholm den 23 augusti där Willhem presenterar sitt nya gröna ramverk.

En senior icke säkerställd SEK-denominerad benchmarktransaktion med förväntad löptid om 5 år kommer att följa, med förbehåll för rådande marknadsvillkor.

Dokument:
Ramverk för gröna obligationer
Second opinion på gröna ramverket

Läs mer under Finansiell information.