Handbok i att visa omtanke delas ut till Willhems hyresgäster

Willhem har valt att stötta föreningen Huskurage som arbetar med att förebygga våld i nära relationer. I december delas en bok ut till Willhems 26 000 lägenhetshushåll med enkla råd om hur vi kan visa varandra omtanke när det finns oro för att en granne far illa.

Som boende i ett flerfamiljshus kan det vara svårt att veta hur man ska agera i en situation där en granne tros fara illa. Den ideella föreningen Huskurage har lång erfarenhet av att arbeta med frågan och har bland annat engagerat flera större fastighetsägare för att nå ut med sitt budskap om hur vi kan hjälpa varandra till att våga agera. Det handlar om att ge verktyg för att visa omtanke på ett sätt som kan vara avgörande för den som är utsatt, men givetvis utan att själv försätta sig i en riskfylld situation. 

− Boken har ett medmänskligt perspektiv och ett viktigt budskap. Vi delar ut den till våra hushåll med förhoppningen att den kan ge hjälp i svåra situationer och bidra till en ökad medvetenhet om det här problemet, som tyvärr är allt för vanligt. Det krävs mod att våga bry sig. Med den här boken blir det lite lättare, säger Madeleine Wetterström, kommunikationschef hos Willhem.

Fakta om boken 

Boken ”Huskurage – Från oro till omtanke” är skriven av Nina Rung och Peter Rung och ges ut av bokförlaget Max Ström. Det är en handbok i att visa omtanke och civilkurage i husen där vi bor. Den innehåller enkla råd om hur vi kan hjälpa varandra till trygga hem – och ibland också rädda liv. Läs mer på huskurage.se