Hur kan utvecklingen vändas i utsatta bostadsområden?

Den 21 oktober anordnar Fastighetsägarna en heldagskonferens i Stockholm om situationen i så kallade utsatta bostadsområden. Där diskuteras bland annat vad fastighetsägare tillsammans med politiker, myndigheter och de boende kan göra för att vända utvecklingen.

Willhems vd Mikael Granath medverkar under eftermiddagen i paneldebatten ”Så gör vi - konkreta exempel från verkligheten!” tillsammans med Sophia Mattsson-Linnala (vd Rikshem), Per Ekelund (vd Victoria Park) och Jonas Nygren (förbundschef Hyresgästföreningen).

För dig som inte kan delta på plats kommer konferensen att livesändas via Fastighetsägarna Stockholms Facebooksida.

Läs mer om programmet och konferensen här.