I år kan fler få sommarjobb hos Willhem

Som en del i hållbarhetsarbetet kan Willhem inför sommaren 2014 erbjuda ungdomar att söka feriearbete på samtliga av våra verksamhetsorter. För att jobba som Mini-bovärd ska man vara boende hos oss och gilla att fixa och hålla snyggt i bostadsområdet!

Meningsfull sysselsättning är viktigt för trivseln och tryggheten, och för unga personer kan ett sommarjobb dessutom bli en bra skjuts in på arbetsmarknaden. Därför har Willhem sedan 2012 erbjudit unga hyresgäster i våra fastigheter att söka sommarjobb som ”Mini-bovärdar” under några veckors tid. Arbetet handlar om att följa med de ordinarie bovärdarna när de är ute på jobb och hjälpa till med enklare skötseluppgifter som att klippa häckar, rensa rabatter, måla staket och snygga till i området.   

Satsningen, som inledningsvis har prövats på några utvalda orter, har blivit väldigt uppskattad. I år utökas den till att omfatta alla de orter där Willhem är verksamt. På flera orter, till exempel Linköping och Göteborg, genomförs projektet i samarbete med kommunen.

Den som är intresserad av att jobba som Mini-bovärd kan kontakta sitt lokala områdeskontor för mer information.