Information till hyresgäster med autogiro

Från och med aviseringen i november (avseende decemberhyran) kommer vi inte skicka ut hyresavier till de hyresgäster som har autogiro, så länge det inte har skett någon förändring på hyran. Detta för att minska pappersanvändningen och spara på miljön.