Kvällsvandring ska göra gatorna tryggare i Malmö

Närmare 70 personer trotsade kylan för att delta i tisdagens kvällsvandring på Lindängen och Hermodsdal i Malmö - den första av totalt sex med målet att öka tryggheten i området.

Trygghetsmätningar har visat att boende på Lindängen och Hermodsdal känner sig otrygga när de rör sig ute på vissa platser. Tanken med kvällsvandringarna är att låta positiva krafter ta plats i det offentliga rummet och på så sätt skapa en större känsla av trygghet.

– Vi gör och kommer fortsätta göra många repressiva polisiära insatser för att minska kriminaliteten i området. Men vi ska också tillsammans arbeta långsiktigt och trygghetsskapande och kvällens aktivitet är en del av det arbetet, berättar kommunpolis Zoran Markovic.

Kvällsvandringarna är en del av det medborgarlöfte som polisen, Malmö stad, Willhem samt en rad andra aktörer har antagit för 2017. Totalt ska 69 trygghetsskapande insatser genomföras under året.

– Vi vill också delta i den stadsutveckling som sker och bidra till ett lugnare och tryggare Malmö. Förutom trygghetsvandringar kommer vi att inrätta en stationerad trygghetsjour på Lindängen under kvälls- och nattetid. Andra åtgärder är exempelvis ökad rondering, förbättrad belysning i trapphus och källare samt att vi kommer erbjuda sommarjobb för ungdomar i området, säger Carina Rosell Sandgren, fastighetschef Willhem Malmö. 

Läs mer på polisen.se