Ljusare och tryggare i Skäggetorp Centrum

Som ett led i Willhems hållbarhetsarbete pågår nu installationen av ny, modern LED-belysning i Skäggetorp Centrum. Resultatet är ett ljusare parkeringsgarage, som ger ökad trygghetskänsla för besökare samtidigt som energiförbrukningen reduceras med hela 70 procent.

Belysningsprojektet i Skäggetorp Centrum ingår i en större plan för att göra centrumet tryggare och mer energieffektivt. Centrumets parkeringsgarage om 17.000 kvadratmeter får nu en helt ny belysningslösning med LED-armaturer som ger mer ljus och sparar energi genom en smartare styrning.

Parkeringsgaraget har delats in i 13 individuella zoner med rörelsedetektorer. På så sätt kan ljusstyrkan styras efter behov. När det inte är någon rörelse alls i parkeringsgaraget går ljusstyrkan ned till en grundljusnivå som även då är ljusare än tidigare.

Belysningen ska även bytas ut i det långa undertak som finns från gatuplan in till centrumets huvudentré. Där installeras en modern LED-armatur med 360 grader ljus. Det innebär att både marken och undertaket längst med gångstråket kommer att lysas upp på ett betydligt bättre sätt än tidigare. Även inne i centrumet byts all lysrörsbelysning till LED-armaturer under närmaste månaden. Samarbetspartner i projektet är Vallacom.

- Responsen från våra besökare av armaturbytet har blivit mycket positivt, säger  Peter Särud, centrumledare hos Willhem. Vi ser fram emot att kunna välkomna alla till ett ljusare Skäggetorp Centrum.