Willhem stöttar ny tjänst för delningsekonomi mellan grannar

Willhem inleder nu ett pilotprojekt tillsammans med LocalLife, som är en ny tjänst för digital grannskapssamverkan. Via ett socialt nätverk kan grannar dela och låna saker av varandra, tipsa om aktiviteter i området och hjälpa varandra att hålla ögon och öron öppna om man reagerar på något i närmiljön.

LocalLife_App.png

Idén med LocalLife är att erbjuda grannar ett enkelt sätt att tillsammans verka för en hållbar utveckling av sitt område och grannskap. Via en mobilapp kan grannar lära känna varandra och skapa en lokal delningsekonomi genom att låna, skänka, byta och rekommendera saker och tjänster. Det finns också möjlighet att bygga upp en kunskapsbank om området, samarbeta kring utveckling och trygghet, ordna event och erbjuda varandra tjänster som hundvakt och läxläsning.

LocalLife är sprunget ur forskning om smarta städer på Kungliga Tekniska högskolan. Med sin plattform vill man göra det lättare för boende att samarbeta och tillsammans bättre nyttja nya lösningar för hållbarhet. Willhem har som första fastighetsägare valt att stötta initiativet genom att informera om tjänsten i utvalda grannskap i Stockholm och Halmstad. Utfallet kommer att följas upp och ska bidra till att ytterligare utveckla tjänsten så att den ger maximal nytta för användaren.

− Det här är ett nytt och spännande sätt att se på grannsamverkan som passar väl in i hur vi tänker med att erbjuda nya digitala tjänster som förenklar vardagen för våra hyresgäster, säger Peter Lundstedt, fastighetsdirektör hos Willhem. På sikt tror vi också att en god samverkan och engagemang mellan grannar kan bidra till att skapa tryggare och mer attraktiva områden.

Patrik Nyström, Vd på LocalLife, ser stora fördelar med att få vidareutveckla tjänsten tillsammans med ett fastighetsbolag:

− Vi vill bygga en digital infrastruktur som underlättar inte bara för boende utan för lokalsamhällets alla aktörer att kommunicera och samarbeta.     

Läs gärna mer om LocalLife här!