Mitt Livs Val ökar ungdomars studiemotivation och självkänsla

Mitt Livs Val bedriver ett studiemotiverande program där studenter från universitet/högskolor blir mentorer och förebilder för nyanlända och ensamkommande ungdomar. Programmet syftar till att inspirera och motivera ungdomar till fortsatta studier. Vi har fått en pratstund med Rebecca Madhani, verksamhetschef på Mitt Livs Val.

190423 Rebecca_770x312-v2.jpg

Hej Rebecca! När startades Mitt Livs Val, och varför?

− Mitt Livs Val grundades 2015 i samband med flyktingvågen. Vi ville ta hand om alla nyanlända och ensamkommande ungdomar som kommit till Sverige. Vi vet att just utbildning är en av de största skyddsfaktorerna och att klara skolan är den enskilt viktigaste faktorn för ungdomars utveckling och framtid. Tillsammans med studenterna vill vi rusta ungdomarna med kunskap och nätverk som i sin tur leder till minskad marginalisering och socialt utanförskap.

Beskriv hur ni arbetar!

− Först besöker vi skolor, ofta språkintroduktionsklasser, där vi träffar ungdomar i åldrarna 16-20 år och berättar om programmet. Intresserade ungdomar sätts sedan samman med studenter på olika universitet och högskolor som vi samarbetar med.

− Grupperna träffas tre timmar i veckan under en månads tid. Genom workshops och aktiviteter får ungdomarna lära känna sina mentorer, ges ökade kunskaper om utbildning och utbildningsmöjligheter, träning av det svenska språket, förbättrad studieteknik, stärkt självförtroende samt ett större nätverk och förebilder. 

Vad hoppas ni att arbetet ska leda till?

− Syftet är att ungdomarna, med hjälp av sina nyvunna kunskaper, ska ha blivit mer studiemotiverade och fått kunskaper, verktyg och insikter i hur man tar sig vidare genom utbildning. Vi hoppas att de fått kontakt med fler etablerade svenskar samt kan se tillbaka på en rolig och lärorik tid. Förutom workshops gör vi bland annat studiebesök på företag samt går på bio, besöker idrottsevenemang eller andra sociala aktiviteter.

Sedan starten har omkring 250 studentvolontärer engagerat sig i Mitt Livs Val och drygt 500 ungdomar har genomgått programmet.

För oss på Willhem känns det viktigt att ge tillbaka till samhället där vi är verksamma. Därför valde vi i fjol att skänka en julgåva till Mitt Livs Val för att stötta deras viktiga arbete. Vill du veta mer om Mitt Livs Val och hur du kan bidra, besök mittlivsval.com och se deras informationsfilm