Nytt språk ska underlätta digitaliseringen av fastighetsbranschen

Nu lanseras ett nytt digitalt språk som gör det möjligt för byggnader att kommunicera med varandra. Språket, som benämns RealEstateCore, har förutsättningar att bli ett globalt språk för fastighetsägare som kan bidra till att göra framtida byggnader riktigt smarta.

Dagens moderna byggnader genererar mängder med olika typer av data. Nu finns det digitala språket RealEstateCore som gör det möjligt att ta kontroll över datan och använda det för att utveckla nya tjänster för hyresgäster och leverantörer till fastighetsbranschen.

RealEstateCore är redan nu öppet för alla att använda eftersom det publiceras som open source. Det är framtaget helt utifrån fastighetsägarnas perspektiv och knyter ihop domänerna BIM, styr- och regler samt IoT.

− Med ett enhetligt språk öppnas nya möjligheter när det gäller utvecklingen av smart teknik i husen, säger Peter Lundstedt, fastighetsdirektör hos Willhem. För oss som fastighetsägare innebär det att vi kan strukturera vår dokumentation och förbereda oss inför den sensorrevolution som vi vet kommer. RealEstateCore kommer att underlätta samarbeten med partners och leverantörer, och tar oss definitivt ett steg närmare digitaliseringen av tjänster för våra hyresgäster.

Utvecklingen av RealEstateCore är ett samarbete mellan Vasakronan, Willhem, Akademiska Hus AB, Jönköping University Klipsk AB och RISE.

Mer information om RealEstateCore