Plan för attraktiva utemiljöer och bostadsgårdar

Varje år genomför Willhem en stor kundundersökning där våra hyresgäster får möjlighet att tycka till om vad som är viktigt i sin boendemiljö. Det innefattar inte bara att må bra och känna sig nöjd med sin hyreslägenhet, utan att man trivs lika bra i den omgivande boendemiljön. 

Som ett resultat från tidigare kundundersökning har Willhem inlett en större översyn av våra bostadsgårdar och utemiljöer där resultatet mynnat ut i ett nytt idéprogram. Syftet är att bygga upp den interna kompetensen inom området för att kunna skapa trivsamma utemiljöer som också ska fungera för framtida generationer. En av deltagarna i projektgruppen är Jennifer, fastighetschef i Skövde, som ser stor potential i projektet;

”Det är ett väldigt roligt projekt och en spännande resa att vara del av. Förhoppningen är att så många som möjligt ska vilja använda sin bostadsgård, oavsett om det är för lek, umgänge eller bara en kaffe i solen. Under våren drar arbetet igång på riktigt med utemiljödagar och flera bomöten. Och även om allt inte kan göras över en natt, så hoppas vi såklart att våra kunder är förväntansfulla, nyfikna och kanske själva vill engagera sig på olika sätt.”

Två av Sveriges främsta experter inom området har anlitats, Stefan Mattson (f.d. stadsträdgårdsmästare) och Bengt Persson (landskapsarkitekt), båda med mångårig erfarenhet inom skötsel, gestaltning och utveckling av bostadsgårdar. Tillsammans ansvarar de för att utbilda Willhems egen personal och inhyrda skötselentreprenörer inom såväl växter som skötsel och där deltagarna själva får testa att bedöma sin utemiljö utifrån en framtagen skötselmanual.

Målsättningen med projektet är däremot inte att alla bostadsgårdar ska byggas om från grunden, utan att kvaliteter som redan finns bevaras och kombineras med nya idéer som fungerar långsiktigt. Utemiljöprojektet kommer att pågå under flera år, men redan under våren kommer såväl små som stora åtgärder att märkas av på våra orter.