Rättelse av felaktig MAR-klassificering i tidigare pressmeddelande

Rättelse gällande pressmeddelande avseende Års- och hållbarhetsredovisning 2019 för Willhem AB (publ) som offentliggjordes igår den 21 april 2020 kl. 15.00.

I pressmeddelandet hänvisades felaktigt till EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Års- och hållbarhetsredovisningen 2019 innehåller ingen kurspåverkande information och MAR-etiketten skulle inte funnits med. Ett korrigerat pressmeddelande återfinns på willhem.se.


Kontakt:

Mikael Granath
Vd, Willhem
Tfn: 0705-77 15 84

Heidi Bladh
Ekonomidirektör, Willhem
Tfn: 0709-22 36 67