Rättelse av felaktig MAR-klassificering i tidigare pressmeddelande

Rättelse gällande pressmeddelande avseende ”Willhem gör ytterligare förvärv i Malmö” för Willhem AB (publ) som offentliggjordes igår den 5 november 2020 kl. 09.00.

I pressmeddelandet hänvisades felaktigt till EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Pressmeddelandet innehåller ingen kurspåverkande information och MAR-etiketten skulle inte funnits med. Ett korrigerat pressmeddelande återfinns på willhem.se.

Kontakt:

Mikael Granath
Vd, Willhem
Tfn: 0705 77 15 84

Peter Malmén
Finansdirektör, Willhem
Tfn: 0705 68 31 83